آهنگ پیشوازایرانسل و همراه اول ایرج بسطامی – گل پونه های وحشی